top of page

ASTROLOOG

De intuïtieve geest is een godsgeschenk,

het rationele verstand een dienaar.

We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.

                       Albert Einstein

 

 

Vroeger vond ik astrologie onzin. Ik ben een wetenschappelijk gevormd, nuchter denkend mens. Later zag ik in dat je argumenten nodig hebt om iets te kunnen be- of veroordelen. Daarom begon ik jaren geleden astrologie te bestuderen. Ik las boeken, volgde cursussen om  voldoende elementen te hebben om een mening over astrologie te kunnen vormen en verdedigen.

 

Het draaide anders uit dan ik had verwacht. Astrologie heeft een strikt wetenschappelijke basis en de interpretatie van de feiten (planeetstanden) is gebaseerd op overlevering en ervaring. Ik sta er nog steeds erg kritisch tegenover, begrijp nog steeds niet hoe astrologie precies werkt, maar heb geleerd dat er heel wat dingen zijn die niet te negeren vallen en waar je dus niet naast kunt kijken.

 

Wat ik als zinnig, bruikbaar, waardevol en vaak haast onweerlegbaar heb ontdekt, gebruik ik tijdens mijn consulten. Gecombineerd met vaardigheden die ik leerde door het behalen van een master in de NLP, kan ik een geboortehoroscoop zinvol duiden.

 

 

Je krijgt uitleg over wie je bent, hoe je karakter ineen zit, wat je sterke en minder sterke kanten zijn en hoe dat komt.

 

De uitleg over de geboortehoroscoop van jezelf, je geliefde of je kind verstrekt je een diepgaand psychologisch inzicht. Dat zorgt voor bewustwording van wat je (nog) niet wist en is een prima middel om jezelf, je partner, vriend, vriendin of je kind beter te begrijpen.

 

Een geboortehoroscoop wordt vaak als origineel cadeau gegeven. Ouders van pasgeboren kinderen laten hem opmaken om inzicht te krijgen in hoe hun kind is. Werkgevers halen er nuttige informatie uit vóór ze iemand aanwerven. Mensen die niet meer begrijpen waar hun leven heen gaat op relationeel of carrièrevlak halen er belangrijke informatie uit.

 

Piet Duthoit specialiseert zich ook in Transits. Deze voorspellende techniek is een meer uitgebreide vorm van de horoscoop. Hij laat je zien met welke invloeden je komende levensjaar zal doorspekt zijn. Het is geen waarzeggerij, wel een nuttige leidraad die je helpt voorbereiden om zinvol met je leven om te gaan.

 

Wie uurhoekastrologie kent, kan met vragen terecht waarop de astrologie een antwoord geeft. Noteer plaats, uur en datum wanneer de vraag in je gedachten komt. 

 

 

Als je een geboortehoroscoop, een uurhoek of een toekomstinterpretatie wilt laten opmaken, van jezelf of iemand anders, dan heb je drie belangrijke gegevens nodig: de PLAATS van geboorte, de juiste DATUM en het juiste UUR. Als die niet correct zijn, is het onmogelijk om een juiste horoscoop op te maken.

 

Voor de bespreking die achteraf volgt, moet je een paar uur tijd rekenen!

 

 

 

Aanvragen kunnen telefonisch op 0474/55.94.94 of per mail: piet.duthoit@skynet.be

bottom of page